Freshy โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053511011
12188
14/07/2560
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team   
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2560
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.