FreshyX โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053532195
10914
22/02/2561
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team [Secondary'56 License]  
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2561
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.