งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

อยู่ระหว่างการทดสอบ